• ۲۰ جمله انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده

    ۲۰ جمله انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده

      در این مقاله از آکادمی نیوز قصد داریم در رابطه با جملات انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده توضیحات جامعی را ارائه دهیم که پیشنهاد می کنیم تا انتهای متن همراه ما باشید.  چند جمله گذشته ساده انگلیسی با معنی  ساخت جمله با افعال گذشته ساده بی قاعده در فرایند آموزش زبان انگلیسی