• اسامی بانک‌های کم‌کار در رفع موانع تولید اعلام می‌شود

    اسامی بانک‌های کم‌کار در رفع موانع تولید اعلام می‌شود

    اسدالله عباسی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با تاکید بر اینکه در جلسه آینده این کارگروه اسامی این بانک ها به مردم و دولت اعلام می‌شود، افزود : در پرداخت تسهیلات مربوط به رفع موانع تولید نارضایتی هایی در استان گیلان وجود دارد که باید مرتفع شود. وی عنوان کرد: این