• ۳ شهرستان اردبیل در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

    ۳ شهرستان اردبیل در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل گفت: ۳ شهرستان اردبیل، نمین و بیله سوار در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند. علی محمدیان اردی گفت: با گسترش کرونا ۳ شهرستان  اردبیل، نمین و بیله سوار در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند. وی خاطرنشان کرد:  بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت