کد خبر : 208871
تاریخ انتشار : شنبه 18 آذر 1402 - 11:34

۲۰ جمله انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده

۲۰ جمله انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده

  در این مقاله از آکادمی نیوز قصد داریم در رابطه با جملات انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده توضیحات جامعی را ارائه دهیم که پیشنهاد می کنیم تا انتهای متن همراه ما باشید.  چند جمله گذشته ساده انگلیسی با معنی  ساخت جمله با افعال گذشته ساده بی قاعده در فرایند آموزش زبان انگلیسی

 

در این مقاله از آکادمی نیوز قصد داریم در رابطه با جملات انگلیسی گذشته ساده با افعال بی قاعده توضیحات جامعی را ارائه دهیم که پیشنهاد می کنیم تا انتهای متن همراه ما باشید. 

چند جمله گذشته ساده انگلیسی با معنی 

ساخت جمله با افعال گذشته ساده بی قاعده در فرایند آموزش زبان انگلیسی اهمیت بسیار زیادی دارد چون افعال زیادی در زبان انگلیسی به صورت بی قاعده هستند. در زبان انگلیسی برای تبدیل فعل ها به زمان گذشته اغلب می توان به انتهای آن ها ” ed ” اضافه نمود و زمان جمله را به گذشته تغییر داد که نمونه هایی از آن ها را مشاهده می کنید:

My son played football with his friends. 

 • پسرم با دوستانش فوتبال بازی کرد. 

My mother cooked a delicious pizza. 

 • مادرم یک پیتزای خوشمزه پخت. 

That baby cried because she was so thirsty. 

 • اون بچه گریه کرد چون خیلی تشنه بود. 

That naughty monkey jumped on the table. 

 • اون میمون شیطون روی میز پرید. 

همان گونه که مشاهده می کنید در این جمله ها تمام فعل ها برای تبدیل شدن‌ به زمان گذشته از یک ” ed ” استفاده نموده اند‌. اما برخی از فعل ها در زبان انگلیسی از این قاعده پیروی نمی کنند و شکل آن ها کلا تغییر پیدا می کند‌. این افعال بی قاعده در زبان انگلیسی زیاد هستند و بهترین راه برای یادگیری آن ها این است که زیاد تمرین کنید و با تکرار زیاد آن ها را ملکه ذهن خود نمایید.

هر کدام از این فعل ها به گونه ای متفاوت تغییر شکل می دهند. در قسمت بعد تعداد زیادی از این فعل های بی قاعده را برای شما عزیزان به نگارش در می آوریم. به این مثال توجه فرمایید.

My friend sold his car and used my car. 

 • دوستم ماشین خود را فروخت و از ماشین من استفاده کرد. 

در این جمله، فعل ” sold ” در واقع یک فعل بی قاعده است. این فعل گذشته فعل ” sell ” می باشد که با تغییر شکل ظاهری به زمان گذشته تغییر کرده است. این فعل در زبان انگلیسی به معنای « فروختن » است. اما فعل دوم‌ در این جمله از افعال با قاعده است. فعل ” use ” در زبان انگلیسی به معنای « استفاده کردن » است. همان گونه که مشاهده می نمایید، یرای تبدیل این فعل به زمان گذشته از ” d” استفاده شده است. 

The cat ran and caught the mouse. 

 • گربه دوید و موش را گرفت. 

در این جمله هر دو فعل در گروه افعال بی قاعده هستند و در زمان گذشته، شکل آن ها کاملا تغییر کرده است. 

My mother ate her drugs. 

 • مادرم داروهایش را خورد. 

I did my homeworks and gave them to my teacher. 

 • من تکالیفم را انجام دادم و به معلمم دادم. 

The bird flew and sat on the tree. 

 • پرنده پرواز کرد و روی درخت نشست. 

That cute girl went to the school by bus. 

 • آن دختر بامزه با اتوبوس به مدرسه رفت. 

Our teacher wrote some words on the whiteboard. 

 • معلم ما، تعدادی لغت را روی وایت برد نوشت. 

در این جمله ها افعال بی قاعده هستند و همان گونه که مشاهده می کنید در حالت گذشته شکل ظاهری آن ها کاملا تغییر کرده است. یادگیری این فعل ها در فرایند آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم است و باید با تمرین و تکرار و استفاده از آن ها در جمله های متفاوت همه را یاد بگیرید. برای تسلط بر زبان انگلیسی و صحبت کردن به صورت کاملا روان و همچنین نگارش متن های زیبا، باید این فعل ها را حتما یاد بگیرید. 

نحوه ساخت جمله با گذشته ساده افعال بی قاعده

در قسمت قبل جمله های متعددی را به زمان گذشته مشاهده نمودید. زمان گذشته ساده از پرکاربرد ترین زمان ها در زبان انگلیسی به شمار می رود و باید نکات گرامری مربوط به آن‌ را به خوبی یاد بگیرید. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی زیاد هستند، این افعال در صورتی که در جایگاه زمان گذشته قرار بگیرند، به صورت کامل تغییر می کنند. اما برخی از آن ها کاملا ثابت می مانند!

در واقع یک فعل بی قاعده، فعلی است که برای تبدیل به زمان گذشته و همچنین حالت سوم، نمی تواند ” ed” را به انتهای خود اضافه نماید. در ادامه می توانید مثال های متعددی را از این فعل ها مطالعه نمایید. فراموش نکنید که برای یادگیری هر چه بهتر این فعل ها هنگام آموزش زبان انگلیسی، بهتر است آن ها را در جمله یاد بگیرید. به این شکل، تمام فعل ها ملکه ذهن شما می شوند. 

Some body stole my ring. 

 • یک نفر انگشتر من را دزدید. 

My wife made a delicious chocolate cake. 

 • همسرم یک کیک شکلاتی خوشمزه درست کرد. 

That naughty boy broke the window. 

 • آن بچه بازیگوش شیطان، پنجره را شکاند. 

My friend sent an Email to our teacher. 

 • دوستم یک ایمیل برای معلممان ارسال کرد. 

My husband bought a new car for me. 

 • همسرم یک ماشین جدید برای من خرید. 

The boys began the game and we saw them. 

 • پسر ها بازی را شروع کردند و ما آن ها را مشاهده کردیم. 

That girl chose a beautiful dress. 

 • آن دختر یک لباس زیبا انتخاب کرد. 

I found a new book and bought it. 

 • من یک کتاب جدید پیدا کردم و آن را خریدم. 

That man was so sad because his wife left him. 

 • آن مرد بسیار غمگین بود چون همسرش او را ترک کرد. 

در ادامه انواع مختلف افعال بی قاعده را مشاهده می نمایید. 

افعال بی قاعده انگلیسی با معنی و تلفظ 

در این بخش تعدادی از افعال بی قاعده را مشاهده می کنید. توصیه ما این است که در فرایند آموزش زبان انگلیسی حتما یادگیری این فعل ها را هر چه زود تر به انجام برسانید. افعال گذشته ساده بی قاعده در زبان انگلیسی طی قوانین خاصی تغییر می نمایند. 

معنی

افعال بی قاعده

گذشته ساده افعال بی قاعده

تلفظ

بودن

Be

was, were

bee

ضرب و شتم کردن

Beat

beat

beet

تبدیل شدن

Become

became

buh·kuhm

شروع کردن

Begin 

Began

biˈɡin

خم شدن

Bend

Bent

Bent

خونریزی کردن

    Bleed

Bled

blēd

فوت کردن

Blow

Blew

bləʊ

شکستن

Break

broke

breɪk

آوردن

Bring

Brought

briNG

ساختن

Build

Built

bild

گرفتن

Catch

Caught

kaCH

انتخاب کردن

Choose

chose

CHo͞oz

آمدن

Come

came

kəm

هزینه کردن

Cost

cost

kôst

بریدن

Cut

cut

kət

معامله کردن

Deal

dealt

dēl

حفر کردن

Dig 

dug

Dig

انجام دادن

Do

did

do͞o

کشیدن

Draw 

draw

drô

نوشیدن

Drink

drank

driNGk

راندن

Drive

drove

drīv

خوردن

Eat

ate

ēt

پیدا کردن

Find

found

fīnd

فرار کردن

Flee 

fled

flē

پرواز کردن

Fly

flew

flī

فراموش کردن

Forget

forgot

fərˈɡet

گرفتن

Get

got

Get

دادن

Give

gave

ɡiv

رفتن

Go

went

ɡō

آسیاب کردن

Grind

ground

ɡrīnd

رشد کردن

Grow

grew

ɡrō

آویزان شدن

Hang 

hung

haNG

داشتن

Have

had

hav

شنیدن

Hear 

heard

hir

پنهان شدن

Hide

hid

hīd

زدن

Hit

hit

Hit

نگه دارید

Hold

held 

hōld

اذیت کردن

Hurt 

hurt

hərt

نگاه داشتن

Keep

kept

kēp

ترک کردن

Leave

left 

lēv

از دست دادن

Lose

lost

lo͞oz

ساختن

Make

made

māk

منظور داشتن

Mean

meant 

mēn

ملاقات

Meet

met

mēt

پرداخت

Pay  

paid

pā

قرار دادن

Put

put

po͝ot

خواندن

Read 

read

rēd

دویدن

Run

run

rən

گفتن

Say 

said

sā

دیدن

See

saw

sē

فروختن

Sell

sold

sel

نشستن

Sit 

sat

sit

خوابیدن

Sleep

slept

slēp

صحبت کردن

Speak 

spoke

spēk

خرج کردن

Spend

spent

spend

ایستادن

Stand

stood

stand

شنا کردن

Swim

swam

swim

درس دادن

Teach

taught

tēCH

نوشتن

Write

wrote

rīt

 

با یادگیری این افعال بی قاعده می توانید تسلط بیش تری روی کلام و نوشتار خود داشته باشید‌.

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها